ไม่ว่าใครก็ต้องการสินค้าคุณภาพที่มีราคาไม่แพง

โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคที่เราต้องใช้ในชีวิตของเราทุกๆวัน

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องแก้วสารเคมีอุปกรณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงโปสเตอร์เพื่การศึกษา วีดีทัศน์

สื่อมัลติมีเดียฯ โดยมีกลุ่มการบริหารสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักการบริหารตาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 900 : 850 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Next

การจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทมีบริการขนส่งสินค้าถึงยังลูกค้าทั่วประเทศ โดยใช้ระบบขนส่งของทางบริษัท Acumentnorthamerica เอง ร่วมกับบริษัทขนส่ง ทางบริษัท Acumentnorthamerica ได้มีทางเลือกในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วดังนี้ ให้ทางบริษัท Acumentnorthamerica จัดส่งสินค้าให้ โดยต้องมีปริมาณตามที่ทางบริษัทกำหนด ใช้บริการบริษัทขนส่ง โดยจัดเก็บค่าขนส่งปลายทาง มารับเองที่บริษัท Acumentnorthamerica

Next

หลักการสำคัญของบริษัทฯ

 

คือยึดมั่นความจริงใจเป็นประการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขายที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ มอบให้แก่ลูกค้า จึงอยู่ในราคาที่ยุติธรรมเสมอมา และตลอดเวลาบริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงสถานภาพทางการตลาดโดยรวม จึงสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ

Next

สินค้าของเรา

ทำไมต้องเรา? ผลิตพันธุ์ของเรามีอะไรบ้างและดีกว่าอย่างไร

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รวมรายการและราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก้ว กล้องดูดาว กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวัด โซลาร์เซลล์ แผ่นภาพนูนสามมิติ ฯลฯ

สารเคมี

รายละเอียดและข้อมูลสารเคมีสำหรับการทดสองในการศึกษาทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย รวมทั้งสารเคมีเพื่อนำมาใช้ทั่วไป

เคมีประยุกต์

จำหน่ายชุดฝึกทำและวัตถุดิบเคมีประยุกต์ รวมสูตรและขั้นตอนวิธีทำกว่า 100 รายการ เช่น ยาดม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่ น้ำยาซักแห้ง

อุปกรณ์ทางการเกษตร

อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์เลี้ยงไหม อุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตเหล้ากลั่น ปุ๋ยชีวะภาพ (E.M.)

กรอบรูป

รวมรายการวัสดุอุปกรณ์ทำกรอบรูป อุปกรณ์เคลือบรูปวิทยาศาสตร์ กรอบรูป ทั้งปลีกและส่ง

งบวิทยาศาสตร์

สินค้ากลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์ ตามสเปคงบ สพฐ และ สพป.

ติดตามข่าวสาร

ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารได้จากหน้าเว็บไซด์